Personale

Vennely Autisme Center har nedenstående personalesammensætning:

 

• 1 Centerchef
• 1 Daglig leder
• 1 Teknisk leder
• 35 Socialpædagogiske medarbejdere
• 1 Administrativ medarbejder
• 1 Kok

 

Centerchefen har det overordnede ansvar for, at huset fungerer – både i forhold til økonomi, personalets velbefindende og vores beboeres trivsel. Derudover kan Centerchefen i visse tilfælde inddrages i arbejdet sammen med den enkelte beboer.

 

Vores medarbejder stab består af uddannet personale. De har særlige kompetencer med hensyn til at støtte beboerne i forhold til andre myndigheder, ligesom alle vores medarbejdere har erfaring i at arbejde med målgruppen.

 

Den administrative medarbejder har sin hovedopgave på kontoret, her løses opgaver som har en administrativ karakter, såsom løn, tilkald af vikarer m.m.

 

Vores kok sikrer at vores beboere får mad der er egnet til vores beboere, vores erfaring med målgruppen, har vist os at der kan være forbehold med hensyn til kosten, så man skal være opmærksom på, derfor har vi tilknyttet en kok der har erfaring med at lave sundt og lækkert mad til vores beboere.