Hverdagen på Vennely

Det er vigtigt at understrege, at ingen personer er ens, og derfor vil deres autisme også vise sig på forskellige måder, samt udvikle sig over tid. Så derfor gælder alt ikke for alle; der er nuancer og individuelle forhold. Dette er et af det grundprincipper vi arbejder efter på Vennely. Derfor alle vores aktiviteter tilrettelagt med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

 

Vi vægter en struktureret og genkendelig hverdag, hvor vi ønsker at skabe overblik og tryghed. Vi afdækker borgernes behov, ønsker og funktionsniveau i forhold til arbejdsopgaver, samvær – og aktiviteter.

Lokaliteter

Vores aktivitetstilbud holder til på forskellige lokaler på Vennely Center for Autisme & ADHD. Dette gøres for at sikre samspil med beboere der er i samme aldersgruppe. Der er adgang for kørestolsbrugere. Der er toiletfaciliteter med adgang for kørestolsbrugere.

Medindflydelse

Vi støtter medindflydelse gennem afholdelse af beboersamtaler og møder hvor beboerne har mulighed for at få indflydelse på de aktiviteter og udflugter der afholdes, og den mad der laves i cafeen.

Ture og Aktiviteter

Vennely aktivitetstilbud tilbyder forskellige aktiviteter og udflugter. Aktiviteter kan være billard, dart, banko, filmaften, karaoke, playstation, sang, svømning m.m. Udflugter kan være i lokaleområdet eller Storkøbenhavn. Udflugter er af én dags varighed og kan eksempelvis være museumsbesøg, biografture, besøg på Bakken/Tivoli/Zoo, byture, skovture mm.

På Vennely benytter vi os af skemaer til at strukturere og visualisere hverdagen for vores beboere.

 

Skemaerne er tilpasset den enkelte borgers behov og er derfor meget forskellige. Nogle beboere har eksempelvis ugeskema eller dagsskema,
andre et halvdagsskema og andre igen endnu kortere sekvenser. Længden på skemaet laves på baggrund af viden om beboeren
forudsætninger og dennes mulighed for at navigere i skemaet, dvs. hvor mange informationer beboeren kan håndtere ad gangen.

 

Skemaerne kan bestå af piktogrammer, en kombination af piktogrammer og skrevet tekst eller ren tekst. For nogle beboere giver det bedre
mening, hvis skemaet læses på iPad, smartphones og lign. Skemaerne forbereder beboeren på de aktiviteter, der foregår dagen igennem.
Skift og forandringer bliver lettere og forventninger tydeligere. Beboeren hjælpes til at finde ud af HVOR og HVORNÅR de forskellige
aktiviteter skal foregå.

 

Nedenstående er et eksempel herpå: