Vennely tilbyder bolig til mennesker, som har psykisk funktionsnedsættelse, som kommer til udtryk ved en intellektuel/kognitiv forstyrrelse og deraf følgende udviklingsforstyrrelse.

VORES VÆRDIER HOS VENNELY

Vi arbejder ud fra at vores værdier er de bærende i arbejdet med det enkelte menneske. Det er fagligheden der udvikler både hos borgeren og hos os som medarbejdere.

Respekt

Vennely ser borgeren på en ligeværdig og respektfuld måde. Vores relation bygger ligeledes på respektfuld tilgang til vores borgere i alle livets facetter.

Omsorg

Vennely er omkring borgeren og forsøger hele tiden at mindske problemskabende adfærd, ved at forstå og handle i borgerens interesse.

Livskvalitet

Vennely ser livskvalitet som det vigtigste i arbejdet med borgeren. At skabe de bedste livsvilkår og dermed livskvalitet for den enkelte borger.